Facebook

Odstoupení od smlouvy

 

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát:     Dětská obuv Vrzalka

                      Provazníkova 35

                      Brno 613 00

 

                      Email: obchod@vrzalka.cz

 

                      

- Oznamuji/oznamujeme Vám, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy

   č.                  

   o nákupu tohoto zboží:

 

- Datum objednání:               

- Datum obdržení:

 

- Jméno a příjmení spotřebitele:

 

 - Adresa spotřebitele:

 

 - Číslo účtu spotřebitele:

 

 

- Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

- Datum:

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Porovnat 0