SPŠZL: Kde se snoubí tradice s moderními technologiemi vzdělávání

Spszl

Co je to SPŠZL?

SPŠZL je zkratka pro Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Jak už název napovídá, jedná se o střední školu s maturitou, která se specializuje na obor zeměměřictví. Studenti se zde učí všechno o měření a zobrazování zemského povrchu, ať už jde o geodézii, kartografii nebo fotogrammetrii. Během studia se naučí pracovat s moderními technologiemi jako jsou geodetické totální stanice, drony nebo geografické informační systémy (GIS). Absolventi SPŠZL se uplatní v mnoha profesích. Mohou pracovat jako geodeti, kartografové, projektanti, ale i v katastru nemovitostí nebo ve státní správě.

Oborové zaměření škol

Vzdělávací systém v České republice nabízí studentům širokou škálu oborových zaměření. Na středních školách si žáci mohou vybrat mezi gymnázii, která poskytují všeobecné vzdělání, a odbornými školami, které připravují na konkrétní profese. Mezi populární obory patří strojírenství, elektrotechnika, informační technologie, ekonomie a cestovní ruch.

Vysoké školy se dělí na univerzity a vysoké školy technické. Univerzity se zaměřují na teoretické obory, jako jsou humanitní vědy, společenské vědy, přírodní vědy a matematika. Vysoké školy technické se specializují na technické obory, například strojírenství, elektrotechnika, informatika a architektura.

Při výběru oborového zaměření by studenti měli zvážit své zájmy, schopnosti a kariérní cíle. Důležité je také sledovat trendy na trhu práce a vybírat si obory, které budou v budoucnu žádané.

Uplatnění absolventů SPŠZL

Absolventi Střední průmyslové školy zemědělské a lesnické v Žluticích se uplatňují v široké škále zemědělských a lesnických profesí. Mohou pracovat jako zemědělští technici, zootechnici, lesní technici nebo zahradníci. Absolventi se také uplatňují v navazujících studijních oborech na vysokých školách zemědělského nebo lesnického zaměření. Díky získané praxi během studia a širokému spektru znalostí jsou absolventi SPŠZL žádanými pracovníky na trhu práce. Mnoho absolventů se také úspěšně uplatňuje v podnikání v zemědělství nebo lesnictví.

Přijímací zkoušky a podmínky

K přijetí ke studiu na vysoké škole je obvykle nutné úspěšně složit přijímací zkoušky. Konkrétní podoba a obsah zkoušek se liší v závislosti na zvoleném oboru a fakultě. Obecně se však uchazeči setkají s testy z matematiky, českého jazyka a případně i cizího jazyka. Některé fakulty, zejména humanitní a umělecké, mohou požadovat také složení talentové zkoušky nebo předložení portfolia prací.

Kromě přijímacích zkoušek je pro přijetí na vysokou školu důležitý i prospěch ze střední školy. Ten se hodnotí na základě výpisu známek z posledních čtyř let studia. Některé fakulty mohou brát v potaz i výsledky maturitní zkoušky.

Podmínky pro přijetí ke studiu se mohou rok od roku měnit, proto je důležité sledovat aktuální informace na webových stránkách fakult. Doporučuje se také navštívit dny otevřených dveří, kde se uchazeči dozví více o studijních programech a podmínkách přijetí.

Možnosti dalšího studia

Absolvováním studijního programu se ti otevírají dveře k dalším možnostem vzdělávání. Můžeš se hlouběji ponořit do studovaného oboru nebo si rozšířit znalosti v příbuzných oblastech. Navazující magisterské studium ti umožní získat titul Ing. arch., a to jak na českých vysokých školách, tak i v zahraničí. Pokud toužíš po akademické kariéře, otevírá se ti cesta k doktorskému studiu (Ph.D.). Získáš tak možnost věnovat se vědecké činnosti a posouvat hranice poznání ve svém oboru.

Publikováno: 20. 06. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Jiří Prášil

Tagy: spszl | střední průmyslová škola zemědělská a lesnická