kvadratické rovnice

Kvadratické Rovnice

Kvadratické rovnice: Matematický výpočet pro vzdělání

Co jsou kvadratické rovnice? Kvadratické rovnice jsou matematické rovnice druhého stupně, ve kterých neznámá proměnná vystupuje s exponentem 2. Mají tvar ax^2 + bx + c = 0, kde a, b a c jsou reálná čísla a a není rovno nule. Kvadratické rovnice se vyskytují v mnoha oblastech matematiky a mají široké uplatnění i v reálném...