matematická funkce

Sinus

Matematická funkce sinus: Základy a využití v matematice a fyzice

Matematická funkce sinus je jednou z nejdůležitějších funkcí ve matematice a fyzice. Její význam spočívá v popisu periodického chování různých jevů, které se opakují s určitou frekvencí. Sinusová funkce je definována jako poměr délky protilehlé strany pravoúhlého trojúhelníku k délce přepony. Tato funkce je...

Tangens

Tangens: Matematická funkce pro lepší porozumění geometrii a trigonometrii

Co je tangens? Tangens je matematická funkce, která se používá k lepšímu porozumění geometrii a trigonometrii. Je to jedna z trigonometrických funkcí, které jsou základem pro studium vztahů mezi úhly a stranami trojúhelníku. Tangens je definován jako poměr protilehlé strany k přilehlé straně pravoúhlého trojúhelníku....