matematický pojem

Přirozená Čísla

Objasnění přirozených čísel: Základní matematický pojem vzdělání

Co jsou přirozená čísla? Přirozená čísla jsou základním pojmem v matematice, který zahrnuje celá kladná čísla bez desetinných míst nebo zlomků. Tato čísla začínají od jedničky (1) a postupně se zvyšují o jednotku (2, 3, 4, atd.). Přirozená čísla jsou tedy 1, 2, 3, 4, 5... a tak dále do nekonečna. Jsou důležitá...

Komplexní Čísla

Komplexní čísla: Základní matematický pojem, který byste měli znát

Komplexní čísla jsou základním matematickým pojmem, který se setkáváme nejen ve vysokoškolské matematice, ale také v mnoha dalších oborech. Jedná se o rozšíření reálných čísel o imaginární jednotku i. Komplexní čísla mají své pevně dané definice a vlastnosti, které je nutné znát pro jejich správné...