pedagogické minimum

Pedagogické minimum: Klíčový vzdělávací požadavek pro pedagogy

Co je pedagogické minimum? Pedagogické minimum je soubor znalostí, dovedností a kompetencí, které by měl mít každý pedagog. Jedná se o základní požadavek pro výkon pedagogické profese. Pedagogické minimum slouží k zajištění kvalitního vzdělávání a rozvoje žáků. Jeho cílem je připravit pedagogy na plnění jejich...