předpoklad nebo teorie

Hypotéza

Hypotéza ve vzdělání: Předpoklady a teorie pro lepší porozumění

Co je hypotéza? Hypotéza je tvrzení, které vysvětluje nebo předpovídá určitý jev či souvislost. Je to úvodní myšlenka, kterou je třeba ověřit nebo vyvrátit pomocí vědeckého zkoumání. Hypotéza se zakládá na pozorování a analýze dostupných informací a slouží jako vodítko pro další výzkum. Je důležitým...