sinus

Sinus

Matematická funkce sinus: Základy a využití v matematice a fyzice

Matematická funkce sinus je jednou z nejdůležitějších funkcí ve matematice a fyzice. Její význam spočívá v popisu periodického chování různých jevů, které se opakují s určitou frekvencí. Sinusová funkce je definována jako poměr délky protilehlé strany pravoúhlého trojúhelníku k délce přepony. Tato funkce je...