sps prosek

Sps Prosek: Kvalitní vzdělání pro budoucí průmyslové odborníky

Co je SPS Prosek? SPS Prosek je střední průmyslová škola v Praze, která se specializuje na technické a průmyslové obory. Škola poskytuje kvalitní vzdělání pro budoucí odborníky v oblastech strojírenství, elektrotechniky, informatiky a dalších technických oborech. SPS Prosek je jednou z nejrenomovanějších škol svého druhu...