tangens

Tangens

Tangens: Matematická funkce pro lepší porozumění geometrii a trigonometrii

Co je tangens? Tangens je matematická funkce, která se používá k lepšímu porozumění geometrii a trigonometrii. Je to jedna z trigonometrických funkcí, které jsou základem pro studium vztahů mezi úhly a stranami trojúhelníku. Tangens je definován jako poměr protilehlé strany k přilehlé straně pravoúhlého trojúhelníku....