vzdělávat, učit

Edukovat

Jak edukovat sebe i druhé: Klíčové tipy pro efektivní vzdělávání

Co znamená edukovat? Edukovat znamená předávat a získávat vědomosti, dovednosti a hodnoty prostřednictvím formálního i neformálního vzdělávání. Cílem edukace je rozvoj osobnosti, posilování kritického myšlení a schopností jedince. Edukace je proces, který trvá celoživotně a umožňuje lidem adaptovat se na změny ve...