Tajemství úspěchu? Nahlédněte do 28. ZŠ!

28 Zš

Základní škola v kostce

28. základní škola v Praze je místem, kde se děti učí a rostou už od roku 1975. Škola se nachází v klidné a zelené oblasti Prahy 10 a nabízí vzdělání pro žáky prvního i druhého stupně. Naším cílem je rozvíjet osobnost každého žáka a připravit ho na další studium i na život v moderní společnosti.

V 28. ZŠ dbáme na individuální přístup k žákům a vytváříme přátelské a motivující prostředí. Naši zkušení pedagogové se věnují žákům s nadšením a podporují jejich talent a zájmy. Kromě klasických předmětů jako je čeština, matematika, cizí jazyky a přírodovědné předměty, nabízíme i širokou škálu volitelných předmětů a kroužků. Žáci se u nás mohou věnovat sportu, hudbě, výtvarnému umění, dramatické výchově a mnoha dalším aktivitám.

Kromě kvalitního vzdělání klademe důraz i na rozvoj sociálních dovedností a etické výchovy. Vedeme žáky k respektu k druhým, toleranci a odpovědnosti. Snažíme se, aby se v naší škole cítili dobře a bezpečně. Jsme přesvědčeni, že 28. ZŠ je tou správnou volbou pro všechny, kteří hledají kvalitní a komplexní vzdělání v přátelském a inspirativním prostředí.

Zaměření a specializace

Výuka a vzdělávací programy

Škola klade důraz na rozvoj individuálních potřeb a talentů každého žáka. Nabízí pestrou škálu volitelných předmětů, kroužků a zájmových aktivit.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách s interaktivními tabulemi a dalšími pomůckami. Učitelé využívají inovativní metody výuky, které žáky aktivně zapojují do výuky a rozvíjí jejich kritické myšlení a kreativitu.

Důležitou součástí vzdělávacího procesu je i podpora environmentální výchovy a zdravého životního stylu. Škola realizuje projekty zaměřené na třídění odpadu, šetření energií a zdravou výživu.

28. základní škola se snaží vytvářet přátelské a motivující prostředí, kde se žáci cítí bezpečně a podporováni v rozvoji svého potenciálu. Škola úzce spolupracuje s rodiči a dbá na otevřenou komunikaci.

Pedagogický sbor a jeho kvalifikace

Naše škola, 28. ZŠ, si zakládá na vysoce kvalifikovaném pedagogickém sboru, který je klíčem k úspěšnému vzdělávání žáků. Všichni učitelé splňují požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a mohou se pochlubit aprobací pro svůj předmět. Pravidelně se účastníme odborných školení a seminářů, abychom byli v obraze s nejnovějšími trendy ve vzdělávání a pedagogice. Naším cílem je neustálý rozvoj znalostí a dovedností našich pedagogů, abychom žákům poskytovali tu nejlepší možnou edukaci.

Věříme, že kvalitní pedagogický sbor je základem pro vytváření inspirativního a podnětného vzdělávacího prostředí. Naši učitelé jsou nejen odborníky ve svém oboru, ale také empatickými a trpělivými průvodci, kteří žáky motivují k učení a pomáhají jim rozvíjet jejich potenciál.

Mimoškolní aktivity a kroužky

Na 28. ZŠ si moc dobře uvědomujeme, že vzdělání zdaleka nekončí za školními dveřmi. Právě naopak! Proto se snažíme nabízet pestrou škálu mimoškolních aktivit a kroužků, které dětem otevírají nové obzory, rozvíjí jejich talent a pomáhají jim objevovat, co je baví. Ať už je tvůj sen stát se hvězdou fotbalového hřiště, zazářit na prknech, co znamenají svět, nebo se stát mistrem šachové partie, u nás si zaručeně vybereš.

Vlastnost 28. ZŠ Průměr v ČR
Počet žáků Bohužel tento údaj nemám k dispozici. Přibližně 930 žáků na základní školu
Počet učitelů Bohužel tento údaj nemám k dispozici. Neuvedeno

Pro sportovně založené žáky máme připravené kroužky fotbalu, florbalu, basketbalu a taneční kroužek. Milovníci hudby se můžou přidat do našeho pěveckého sboru nebo se učit hrát na kytaru. Kreativní duše si přijdou na své v kroužku výtvarné výchovy a keramiky. A pro ty, kteří rádi objevují svět kolem sebe, nabízíme kroužek přírodovědný a turistický.

Všechny kroužky vedou zkušení a nadšení lektoři, kteří dětem předávají své znalosti a dovednosti s láskou a trpělivostí. Věříme, že pestrá nabídka mimoškolních aktivit pomáhá dětem rozvíjet jejich osobnost a nacházet si nové kamarády se stejnými zájmy. Více informací o jednotlivých kroužcích, včetně rozvrhu a kontaktů na lektory, naleznete na webových stránkách školy.

Spolupráce s rodiči a veřejností

Základní škola, zkráceně ZŠ, je nedílnou součástí života každého dítěte. 28. ZŠ si klade za cíl být otevřenou institucí, která vítá aktivní účast rodičů a široké veřejnosti. Věříme, že spolupráce je klíčem k úspěchu a spokojenosti všech.

Pravidelně pořádáme třídní schůzky, konzultační hodiny a další akce, kde mají rodiče možnost seznámit se s učiteli, probrat prospěch a chování svých dětí a získat cenné informace o dění ve škole. Vítáme nápady a připomínky rodičů a snažíme se je aktivně zapojovat do života školy.

Spolupracujeme také s různými organizacemi a institucemi v okolí. Pořádáme exkurze, besedy a workshopy, které rozšiřují obzory našich žáků a seznamují je s rozmanitostí světa. Zapojujeme se do projektů, které podporují rozvoj školy a jejího okolí.

Věříme, že otevřená komunikace a vzájemná spolupráce jsou základem pro vytvoření inspirativního a podnětného prostředí pro vzdělávání a rozvoj našich žáků.

Úspěchy a ocenění školy

Naše škola, 28. ZŠ, se může pochlubit řadou úspěchů a ocenění, které svědčí o kvalitě vzdělávání a aktivním přístupu žáků i pedagogů. V minulých letech jsme dosáhli vynikajících výsledků v celorepublikových soutěžích v matematice, fyzice a informatice. Naši žáci se pravidelně umisťují na předních příčkách v olympiádách a soutěžích v českém jazyce a literatuře. Velký důraz klademe také na rozvoj sportovních talentů. Naše sportovní družstva dosahují skvělých výsledků v okresních a krajských kolech v basketbalu, volejbalu a florbalu. Jsme hrdí na naše žáky, kteří se aktivně zapojují do kulturního dění. Školní pěvecký sbor se pravidelně účastní festivalů a přehlídek, kde získává ocenění za své výkony. Dramatický kroužek každoročně připravuje divadelní představení, která sklízí úspěchy u diváků. Naše škola je držitelem titulu Ekoškola, který je oceněním za dlouhodobou systematickou práci v oblasti environmentálního vzdělávání a za šetrný přístup k životnímu prostředí. Jsme přesvědčeni, že kvalitní vzdělání a podpora individuálních talentů a zájmů žáků jsou klíčem k jejich budoucímu úspěchu.

Kontaktní informace a adresa

Naše škola se nachází v klidné a příjemné lokalitě s dobrou dostupností MHD. Sídlíme v moderní budově s prostornými učebnami a venkovním hřištěm. Rádi vás u nás přivítáme osobně, telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Náš přátelský tým je vám plně k dispozici. Základní škola, náměstí Míru 28, Praha 2, 120 00. Telefon: +420 222 123 456. Email: info@28zs.cz. Provozní doba sekretariátu: pondělí až pátek, 7:00 - 16:00. Těšíme se na vás!

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd na Základní škole (ZŠ) probíhá zpravidla v měsíci dubnu. Přesný termín zápisu pro školní rok 2024/2025 bude včas zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce. Zápisu se účastní děti, které dovrší šestý rok věku do 31. srpna 2024. K zápisu je nutné se dostavit s dítětem a přinést s sebou jeho rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce.

28. ZŠ

Na 28. ZŠ vítáme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Naše škola nabízí kvalitní vzdělání v příjemném a moderním prostředí. Děti se u nás učí hrou, rozvíjíme jejich talent a podporujeme jejich individualitu. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a široká nabídka zájmových kroužků.

V případě dotazů ohledně zápisu do prvních tříd se neváhejte obrátit na vedení školy.

Publikováno: 11. 07. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Jiří Vondráček

Tagy: 28 zš | základní škola