Zkratka ADVANCED: Klíč k vysokoškolskému úspěchu?

Advanced

Co je to AP?

AP je zkratka pro Advanced Placement, což v překladu znamená "pokročilé umístění". Jde o program, který vznikl v USA a nabízí studentům středních škol možnost absolvovat náročnější kurzy na úrovni vysoké školy.

Úspěšné složení zkoušky AP je ohodnoceno kredity, které studenti mohou uplatnit na mnoha univerzitách v USA a dalších zemích světa. Získání kreditů může zkrátit dobu studia na vysoké škole a ušetřit nemalé finanční prostředky.

Studium AP kurzů a skládání zkoušek není povinné, ale může studentům výrazně usnadnit přijímací řízení na prestižní univerzity. Kromě kreditů je AP cenným ukazatelem akademické vyspělosti, motivace a schopnosti zvládat náročné studijní požadavky.

Pro koho je AP kurz?

AP kurzy jsou výzvou pro motivované středoškoláky, kteří se chtějí hlouběji ponořit do akademických předmětů. Jsou vhodné pro studenty s vynikajícími studijními výsledky a silnou pracovní morálkou. Tyto kurzy vyžadují značné množství samostudia a přípravy. AP zkoušky, které se konají na konci kurzu, mohou studentům pomoci získat kredity na vysoké škole a zvýšit jejich šance na přijetí na prestižní univerzity.

Výhody AP kurzů

AP kurzy ti můžou pomoct v přijímačkách na vysokou, a to jak v Česku, tak i v zahraničí. Dobrý výsledek z AP zkoušky ti může vylepšit průměr známek a ukázat, že zvládáš náročnější látku. Navíc, studium na úrovni AP kurzů ti může dát náskok před ostatními studenty na vysoké. Budeš líp připravený na styl výuky a nároky profesorů. A co je super, některé univerzity v zahraničí, ale i v Česku, uznávají AP zkoušky za kredity, takže můžeš mít studium kratší a ušetřit peníze za školné.

Nevýhody AP kurzů

AP kurzy sice nabízejí skvělou příležitost k získání univerzitních kreditů a vylepšení šancí na přijetí na vysokou školu, ale existují i určité nevýhody, které je třeba zvážit.

Zaprvé, AP kurzy jsou náročné a vyžadují značné množství času a úsilí. Studenti se musí připravit na náročné domácí úkoly, časté testy a vysoké standardy hodnocení. To může být stresující a může to ovlivnit jejich výkon v ostatních předmětech.

Zadruhé, účast v AP kurzech může být finančně náročná. Studenti obvykle musí platit poplatky za zkoušky, které se mohou pohybovat v řádu tisíců korun za kurz.

Za třetí, ne všechny vysoké školy uznávají AP kredity. Před zapsáním do AP kurzu je důležité ověřit si u vybraných vysokých škol, zda a jak budou kredity uznány.

Kromě toho, někteří studenti mohou zjistit, že tempo AP kurzů je příliš rychlé a že nemají dostatek času na důkladné pochopení látky.

Jak se přihlásit na AP kurz

Zápis do AP kurzů se liší podle školy, ale obecně probíhá na jaře. Nejdříve se informujte na studijním oddělení vaší školy, jaké AP kurzy nabízí a jaké jsou podmínky pro přijetí. Obvykle je nutné mít dobré studijní výsledky a doporučení od učitele. Některé školy mohou vyžadovat i motivační dopis nebo ústní pohovor.

Po splnění všech požadavků se zaregistrujte na AP zkoušku na oficiálních stránkách College Board. Zkoušky se konají v květnu a poplatek za zkoušku je poměrně vysoký. Po úspěšném absolvování AP zkoušky obdržíte certifikát, který můžete použít k získání kreditů na vysoké škole.

Přehled AP kurzů a zkoušek

AP kurzy a zkoušky představují skvělou možnost, jak si už na střední škole sáhnout na vysokoškolskou úroveň studia a získat kredity uznávané na mnoha univerzitách v USA i jinde ve světě. Existuje celá řada kurzů pokrývajících různé obory, od matematiky a přírodních věd přes historii a společenské vědy až po jazyky a umění. Mezi nejoblíbenější AP kurzy patří Kalkul, Fyzika, Chemie, Biologie, Psychologie, Ekonomie, Americká historie a Anglická literatura.

Zkoušky probíhají každý rok v květnu a jsou hodnoceny na škále od 1 do 5, přičemž 5 je nejlepší možné hodnocení. Pro získání kreditů na univerzitě je obvykle vyžadováno hodnocení 3 a výše. Příprava na AP zkoušky vyžaduje značné úsilí a samostudium, ale otevírá dveře k lepším studijním možnostem a budoucí kariéře.

Tipy pro studenty AP kurzů

AP kurzy jsou náročné, ale s trochou přípravy to zvládnete. Nepodceňujte časovou náročnost a začněte se učit včas. Pravidelnost je klíčová – rozložte si učení do menších bloků a vyhněte se zbytečnému stresu před zkouškou. Využijte všechny dostupné materiály, ať už od učitele, z učebnice nebo online zdrojů. Nebojte se zeptat, pokud něčemu nerozumíte – ať už spolužáka nebo učitele. Procvičování je základ – řešte testy z minulých let a zvykněte si na formát zkoušky. Nezapomínejte ani na odpočinek a relaxaci. Dobrá nálada a dostatek spánku jsou pro učení stejně důležité jako studium samotné.

Publikováno: 17. 06. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Jiří Prášil

Tagy: advanced | zkratka pro advanced placement