přirozená čísla

Přirozená Čísla

Objasnění přirozených čísel: Základní matematický pojem vzdělání

Co jsou přirozená čísla? Přirozená čísla jsou základním pojmem v matematice, který zahrnuje celá kladná čísla bez desetinných míst nebo zlomků. Tato čísla začínají od jedničky (1) a postupně se zvyšují o jednotku (2, 3, 4, atd.). Přirozená čísla jsou tedy 1, 2, 3, 4, 5... a tak dále do nekonečna. Jsou důležitá...